particles

Teruggaaf energiebelasting

Op deze pagina vindt u hoe wij u kunnen helpen te besparen op de energiebelasting.

Als u in het bezit bent van meerdere panden op één locatie, of u heeft meerdere stroomaansluitingen op één locatie, dan betaalt u mogelijk al jarenlang te veel energiebelasting. Op basis van no-cure no-pay vorderen we voor u de teveel betaalde belasting terug en helpen we u in de toekomst nog meer geld te besparen.

Een medewerker van Zonneklaar die bezig is met zakelijke zonnepanelen installeren

Wat is teruggaaf energiebelasting?

Teruggaaf van energiebelasting houdt in dat huishoudens, bedrijven of instellingen een deel van de eerder betaalde energiebelasting kunnen terugkrijgen van de overheid. Deze regeling is van toepassing wanneer bepaalde voorwaarden worden vervuld, zoals het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen of windturbines. Het doel van teruggaaf energiebelasting is om het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen te stimuleren en te belonen, waardoor zowel individuen als organisaties worden aangemoedigd om bij te dragen aan een duurzamere energieproductie en -consumptie.

Wanneer is er wel sprake van teruggaaf energiebelasting?

Zonnepanelen 

In een tijdperk waar duurzaamheid steeds prominenter wordt, bieden zonnepanelen niet alleen een milieuvriendelijke energieoplossing, maar ook financiële voordelen in de vorm van teruggaaf energiebelasting. Als trotse bezitter van zonnepanelen komt u mogelijk in aanmerking voor deze aantrekkelijke regeling, die niet alleen uw ecologische voetafdruk verkleint, maar ook uw portemonnee spaart. Voor de elektriciteit die u zelf opwekt en teruglevert aan uw energiemaatschappij, bent u vrijgesteld van energiebelasting.

Meerdere woningen of bedrijven met gezamenlijk één aansluiting

Indien meerdere woningen of bedrijven gezamenlijk één aansluiting voor gas en elektra delen, bestaat de mogelijkheid om wellicht met succes een teruggave van energiebelasting aan te vragen. De bepaling hiervan wordt mede beïnvloed door de afbakening van WOZ-objecten.

Blokverwarming

Blokverwarming treedt op wanneer aardgas wordt toegevoerd aan een collectieve verwarmingsinstallatie die meerdere onroerende zaken voorziet van warmte. Als gevolg hiervan hebben de afzonderlijke panden geen individuele CV-ketels.

Met blokverwarming wordt warmte gedistribueerd naar verschillende onroerende zaken. Als gedurende een periode van 12 maanden meer dan 170.000 m3 gas wordt gebruikt voor het verwarmen van een enkele onroerende zaak, kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op een teruggave van energiebelasting.

Één WOZ-object met twee of meer aansluitingen

Het komt voor dat een woning of bedrijfspand, dat uitsluitend door één huurder/gebruiker wordt gebruikt, meerdere aansluitingen heeft voor zowel gas als elektriciteit. Het collectieve verbruik van deze verschillende aansluitingen kan namelijk onder een andere tariefgroep vallen voor wat betreft de energiebelasting. Hoe groter het totale verbruik, des te lager het tarief wordt toegepast. De Wet bepaalt dat de energiebelasting slechts één keer kan worden geheven voor alle aansluitingen die behoren tot één en hetzelfde WOZ-object.

Overstappen naar een nieuwe energieleverancier

Overstappen naar een nieuwe energieleverancier resulteert in een nieuw verbruiksbegin bij de nieuwe leverancier. Hierdoor kan het gebeuren dat u gedurende het jaar in het hoogste tarief voor energiebelasting valt bij beide leveranciers. Als het verbruik van beide contracten zou worden samengevoegd, bestaat de kans dat u voor een deel van het verbruik in een gunstigere tariefgroep voor de energiebelasting terechtkomt. Onze adviseurs zullen onderzoeken of u in een dergelijk geval in aanmerking komt voor teruggave.

Wanneer geen teruggaaf energiebelasting? 

Zonnepanelen

In de praktijk verloopt de saldering van ontvangen en teruggeleverde stroom correct, waardoor u het juiste bedrag aan energiebelasting betaalt. In dit geval komt u niet in aanmerking voor teruggave.

Blokverwarming

Wanneer de afzonderlijke eenheden binnen het gebouw, dat is aangesloten op blokverwarming, minder dan 170.000 m3 gas verbruiken, komt u niet in aanmerking voor teruggave. Ook als meer dan 50% van het verbruik bestaat uit warmte opgewekt uit restwarmte (bijvoorbeeld stadsverwarming), heeft u geen recht op teruggave.

Ondernemer

Indien u eigenaar of huurder bent van een bedrijfspand (winkel, kantoor, enz.) met een eigen gas- en elektra-aansluiting, heeft u geen recht op teruggave.

Een medewerker van Zonneklaar die bezig is met zakelijke zonnepanelen installeren

Benieuwd wat Zonneklaar voor u kan betekenen?

Bij Zonneklaar staan we klaar om u te begeleiden in het proces van de teruggaaf van uw energiebelasting. Onze experts hebben diepgaande kennis van de regeling en kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw financiële voordelen. We geloven dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met besparingen, en we zijn vastbesloten om uw zonne-energie-ervaring zo zonnig en helder mogelijk te maken. Neem nu contact met ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden.

particles
Advies van Zonneklaar?
Neem contact op